Varnhems Klosterkyrka


Bilder


Faktaruta

Bygg: 1150
Kommun: Skara
Stift: Skara
Pastorat: Skara
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/skara
Öppettider: Sommartid


 Lätt fakta om Varnhems Klosterkyrka 

Cisterciensmunkar var de som uppförde klostret och klosterkyrkan ca 1150.
Innan klosterkyrkan blev församlingskyrka så hete församlingskyrkan Skarke som låg 700 meter norr om klosterkyrkan. Norra Lundby låg under klostret från år 1457.
Eggby var annexförsamling till Skarke till 1566 då Skarke förstördes.
Då blev klosterkyrkan församlingskyrkan. Det finns ett litet altare precis vid Birger Jarl grav. Det kallas för Lekmans altare. Längre än dit fick man inte gå
om man hörde till Lekmans gruppen.
Lekmans gruppen hörde man till om man inte hade med något kloster eller kyrkan.

Nyckeln till De la Gardis gravkor försvann år 1927 sex år senare hittades nyckeln utmed banvallen i Torbjörntorp som ligger i Falköpings kommun.

Klosterkyrkan var svårt förfallen innan 1600-talet.
Kyrkan hade brunnit 2 gånger år 1394 och 1513.
Mycket liv och rörelse var det här i klostret fram till 1533 då klostret övergavs.

Nu kan man gå i Varnhems Klosterkyrka via Google maps.
Klicka på länken här nere för att börja vandringen. https://www.google.se/maps/@58.384497,13.65503,3a,90y,90.82h,89.88t/data=!3m5!1e1!3m3!1sfs0qmCZYsLAAAAQDMaowBw!2e0!3e2!6m1!1e1

I tornet hänger det 3 klockor. Klockorna är en gåva ifrån Magnus Gabriel De la Gardie. Storklockan är gjuten 1673. Mellan klockan och lillklockan är gjutna 1672.

Trätornet uppfördes under 1600-talet.


Kort fakta om Magnus Gabriel De La Gardie.

Magnus Gabriel De la Gardie föddes den 15 oktober 1622. Han föddes i Reval i Estland.
Magnus var med på en del krigståg i Europa.
Han har gjort och skänkt en hel del till våra kyrkor Källby, Ova och Husaby med mera.

På denna länken kan får man se bilder på Källby kyrka
http://christianskyrksida.se/kallby-kyrka/

På denna länken kan får man se bilder på Ova kyrka
http://christianskyrksida.se/ova-kyrka/

Länken här nere kommer man till Husaby kyrka på min sida.
http://christianskyrksida.se/husaby/

Magnus Gabriel De la Gardie insåg hur kyrkan var innan 1600-talet.
Han såg till att kyrkan genomgick en stor renovering.
Han byggde ett gravkor åt han och hans familj.


Han hade flera olika slott. Han hade Läckö slott, Mariedals slott och
Höjentorps slott nu ner brunnit.

Mer information om Läckö slott klicka på länken här under.
http://www.slottsguiden.info/slottdetalj.asp?id=11

Mer information om Mariedals slott klicka på länken här under.
http://wadbring.com/historia/undersidor/mariedal.htm

Mer information om Höjentorps slott klicka på länken här under.
http://wadbring.com/historia/sidor/hojentorp.htm


Magnus grundade den nya staden i Lidköping.

Rådhuset i Lidköping sägs vara Magnus gamla jaktslott som var ute på Kållandsö.

Den 11 februari 1960 var rådhuset i lågor.
Det tog inte lång tid tills man fattade beslutet om att rådhuset skulle byggas upp igen.
Den 12 december 1961 återinvigdes rådhuset.


Här kan man gå länge runt i klosterstaden. Hela området runt kyrkan är helt underbart.


Varnhems klosterkyrka ritad av Ernst Wennerblad 1881.

 


Källa

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

Våra kyrkor ISBN 91-971561-0-8 tryckår 1990. Klarkullens förlag AB Västervik

Varnhems klosterkyrka Av Almqvist och Wiksell International Stockholm 1982
ISBN 91-7192-518-x (inb) ISBN 91-7192-519-8 (häft)

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
Foto Sture Björnson text Robin Gullbrandsson

Om klockorna
Jan Swanbergs bok ”Varnhems Klosterkyrka” tryckt på Västergötlands Tryckeri AB, Skara 1983, Ralf Edenheim och Ingrid Rosells bok ”Varnhems Klosterkyrka” om ut 1982
IBSN 91-7192-519-8.

Huvudbaner och anvapen inom Skara stift. Inga von Corswant – Naumburg 2006
Ingår i Skara sitftshistoriska sällskaps skriftserie: 28
Tryck: Solveigs Tryckeri, Skara 2006
ISBN: 91-975873-6-2


Senaste uppdateringen 15 juni 2021