Ova kyrka

Bilder


Faktaruta
Bygg: 1100-talet
Kommun: Götene
Stift: Skara
Pastorat: Götene
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/gotene
Öppettider: 
Jag är osäker på öppettider. Hör med pastoratet.


Ova kyrka har haft en samban med Mariedals slott.
Mariedals slott ligger cirka 2 kilometer ifrån Ova kyrka.
Arkitekten Jean de la Vallee fick i uppdrag av
Magnus Gabriel de la Garde att uppföra ett Mariedals slott.

Om vi går upp i tornet hittar vi 2 klockor ifrån Billsten i Skara.

I vapenhuset ser vi 2 änglar i trä men okänt ursprung.

1722-1745 så byggdes kyrkan ut i öster. Kyrkan fick då sitt tresidigt avslutning i koret.

I taket ser vi målningar ifrån 1700-talet. Johan Liedholm tillhör de yngre läckeskolan. Läckeskolan är en grupp av konstnär som Magnus Gabriel de la Garde såg till att använda på sina gårdar och kyrkor.

Altaret och predikstolen är ifrån 1600-talet. När man byggde ut kyrkan på 1700-talet flyttade man över altaret och predikstolen ifrån Mariedals slottskapell.


Ova kyrka är en liten och mysig kyrka. Den är byggd i en lövskogs dunge med Mariedals ån. Här har man verkligen valt en bra och mysig plats på 1100-talet.
Sätt dig i en av bänkarna och njut av denna kyrkan.


Ova kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1893

Filmat av Björn Andersson min pappa.

Jag och min mamma Carina Andersson hittade en text bakom altaret.
Vi har varit i kontakt med vaktmästaren han vet inget om denna texten.
Nu har vi filmat och försöker ta reda på vad det står.
Det står något om en renovering 1867 Hugo Hamilton Mariedal slott. Mer vet vi inte än.


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/ 

Ova kyrka utgiven av kyrkorådet i Ova församling 2002.
Layout Helena Schön.
Foto Stina Svensson.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Mariedals_slott

https://www.svenskakyrkan.se/gotene/ova-kyrkan


Senaste uppdateringen 1 december 2020