Källby kyrka

 

Bilder


Faktaruta
Bygg: 1100-talet
Kommun: Götene
Stift: Skara
Pastorat: Götene
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/gotene
Öppettider: Kyrkan har inga öppettider. Hör med pastoratet. 


Lätt fakta om Källby kyrka 

Källby kyrka är uppförd på 1100-talet.
Det enda som är kvar ifrån denna äldsta tiden
är delar av vapenhuset, tornet och dopfunten.

Greven Magnus Gabriel De La Gardie gav en altartavla som är borta idag.
Men även fönster med järngaller som blev inmurade och en predikstol.

År 1814 slog blixten ner i kyrkans torn. 3 klockor bliv omgjutna.
År 1829 om de 2 mindre klockorna till 1.


När jag har jobbat med Källby kyrka har jag haft många tänkar på min morfar.
Min morfar Lennart fick hjälpa till i här i Källby kyrka. Det är självklart att morfars kyrka ska få en plats på min hemsida. Källby kyrka ligger på foten av Kinnekulle.
Ta ett stopp vid Källby kyrka.


Källby kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1873.


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

Litet häfte utgiven 2009 av Källby kyrkoråd, författare och illustratör Jan-Erik Björk

https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4llby_hallar

https://www.svenskakyrkan.se/gotene/kallby-kyrkan

https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4llby_kyrka


Senaste uppdateringen 27 augusti 2020