Bilder Varnhems Klosterkyrka

Varnhem Klosterkyrka


Altaret                                                                   Dopfunten

Läktaren                                                               Predikstolen

Birger Jarls grav                                                Magnus Gabriel De La Gardies grav

Valven                                                                  Vinden

Kyrkklockorna                                                   Kyrkklockorna


Klosterruinen                                                     Klosterruinen


Senaste uppdateringen 15 juni 2021