Norra Fågelås kyrka

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1100-talet 
Kommun: Hjo 
Stift: Skara
Pastorat: Hjo
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/hjo
Öppettider: Den har inga öppettider men hör med pastoratet


Lätt fakta om Norra Fågelås kyrka.

1926 bildades Fågelås pastorat där Norra Fågelås kyrka, Södra Fågelås kyrka och Brandstorps kyrka ingick. 1989 upphörde Fågelås pastorat.
Norra Fågelås kyrka och Södra Fågelås kyrka tillhör nu Hjo pastorat. Brandstorps kyrka ingick nu i Habo pastorat och Habo kommun.

Klicka på länken för mera fakta om Södra Fågelås kyrka.
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?byggnadId=21400000549624&page=historik

Klicka på länken för mera fakta om Brandstorps kyrka.
http://christianskyrksida.se/brandstorp/

Norra Fågelås kyrka uppfördes på 1100-talet.
Predikstolen är ifrån 1600-talet. På 1600-talet är Hårdsla gravkoret ifrån.
På 1750-talet byggdes kyrkan ut. Det Stackelbergska gravkoret uppfördes.


Ta ett stopp här vid Norra Fågelås kyrka.
Denna stenkyrkan är så unik med alla vapensköldar.
Det är värt att se denna med egna ögon.


Norra Fågelås kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1881


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

 Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

https://www.svenskakyrkan.se/hjo/norra-fagelas-kyrka

https://sv.wikipedia.org/wiki/Norra_F%C3%A5gel%C3%A5s_kyrka


Senaste uppdateringen 1 januari 2021