Bilder Norra Fågelås kyrka

Norra Fågelås


Altaret                                                                 Läktaren

Kyrkorummet                                                    Predikstolen

Vapensköldar                                                    Klockstapeln


Senaste uppdateringen 1 januari 2021