Brandstorp

Bilder


Faktaruta
Bygg: 1600-talet

Kommun: Habo 
Stift: Skara
Pastorat: Habo
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/habo
Öppettider: Brukar vara öppen på sommaren ”hör med pastoratet”


Lätt fakta om Brandstorps kyrka.

Takmålning är ifrån 1748. Johan P Kinnerus har målat.
Han har även målat i Habo kyrka.

Klicka på länken här nere för att läsa om Habo kyrka.
http://christianskyrksida.se/habo/

Norra korsarmen ser man i taket en målning där
människor reser sig ur sina gravar vid Brandstorps kyrka.

I södra korsarmen ser man Edens lustgård.

Utanför kyrkogårdsmuren ser vi en klockstapel. Klockstapeln är ifrån 1708.

Runt kyrkogården finns det ingen stenmur. Det finns en mur av timmer.
Det är få kyrkor som har en mur av timmer i Sverige.

Dopfunten är gjord i furu år 1777.

Kyrkan är bygg av trä.

Kyrkan är byggd år 1694-1698 av byggmästare Andreas Bengtsson ifrån Jönköping.


Brandstorp kyrka kan jag inte berätta med ord.
Jag vill säga att Brandstorp är en av Sveriges finaste kyrkor.
Här finns det mycket att uppleva med egna ögon.


Brandstorps kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1881.

 

 


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

 Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

Välkommen till Brandstorps kyrka Svenska kyrkan Habo

Huvudbaner och anvapen inom Skara stift. Inga von Corswant – Naumburg 2006
Ingår i Skara sitftshistoriska sällskaps skriftserie: 28
Tryck: Solveigs Tryckeri, Skara 2006
ISBN: 91-975873-6-2

https://www.svenskakyrkan.se/habo/brandstorp-kyrka


Senaste uppdateringen 1 januari 2021