Suntaks gamla kyrka

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1100-talet
Kommun: Tidaholm 
Stift: Skara
Pastorat: Tidaholm
Pastoratets hemsida:
https://www.svenskakyrkan.se/tidaholm
Öppettider: Har inga öppettider


 

Lätt fakta om Suntaks gamla kyrka 

Man har gjort en analys av timret i takstolarna.
Svaret från analysen gör att man kan datera kyrkan till 1130 talet.
Suntaks gamla kyrka är en av landets bäst bevarade romanska sockenkyrkorna.

Mäster Amund har målat kalkmålningarna i koret i slutet av 1400-talet.
Här kan man läsa några kyrkor som Mäster Amund har målat i Gökhems kyrka,
Lindärva kyrka och Södra Råda gamla kyrka nu nerbrunnen med mera.

Gökhems kyrka ligger i Falköpings kommun. Lindärva ligger i Lidköpings kommun.
Södra Råda gamla kyrka låg i Gullspångs kommun.

Klicka på länken här nere för att läsa om Gökhems kyrka.
http://christianskyrksida.se/gokhem/

Klicka på länken här nere för att läsa om Lindärvas kyrka.

Lindärva kyrka

Klicka på länken här nere för att läsa om Södra Råda gamla.
http://christianskyrksida.se/sodra-rada-gamla-kyrka/

Kyrkan är byggd på en kulle som kan vara en forntida gravhög.

Kyrkan har inget torn eller klockstapel. Kyrkas klockorna hängde tidigare i en klockstapel. Klockstapeln revs i början av 1900-talet. Klockorna flyttades över till den nya kyrkan.

Suntaksstolen som kanske är Sveriges äldsta möbel. Stolen är daterad till 1010.
År 1010 är gränsen mellan Vikingatiden och Medeltiden. I koret står en kopia av denna stol. Originalet finns bevarat på Västergötlands museum i Skara.
http://vastergotlandsmuseum.se/ 

År 1861 började man att prata om en gemensam kyrka för Valstad, Vättak och Kymbo.
Man kunde inte bestämma sig för var den nya kyrkan skulle ligga.

Suntaks socken tog beslut om att bygga en egen ny kyrka.
Materialet ifrån den gamla kyrkan skulle användas i den nya kyrkan.

Predikstolen flyttades över till den nya kyrkan. Den är ett arbete av Jonas Uhlberg 1713.
Dopfunten är gjord på 1100-talet i sandsten. Den står i den nya kyrkan.

Suntaks gamla kyrkas lillklocka är ifrån 1200-talet.
Den sitter idag i kyrkorummet i den nya kyrkan.
I kyrkotornet hittar vi Suntaks gamla kyrkas storklocka.
Den är gjord av Nils Billsten i Skara 1756.
Idag är den lillklocka i Suntaks nya kyrka. Suntaks nya kyrka invigdes 1902.

Klicka på länken här nere för att läsa om Suntaks nya kyrka
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?byggnadId=21400000443596&page=historik

Begravningsvapen hör till Erik Hård af Segerstad.
Han är begraven tillsammans med sin äldsta son.
De ligger i ett gravkor som finns under korgolvet.
Erik Hård af Segerstag dog år 1668.

Här finns det några liljestenar.
Innanför dörren finns det en välbevarad liljesten ifrån 1200-talet.

 

Njut av en helt underbar kyrka. Jag kan inte berätta om kyrkan.
Här måste man ta god tid och sitt bara och njut i kyrkbänkarna. Helt underbart!


Suntaks gamla kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1894.


Källa

Litet häfte om Suntaks gamla kyrka
Litet häfte om Suntaks nya kyrka

Kyrkor i Valstads församling
Svenska kyrkan Tidaholm
Denna broschyren är framtagen under åren 2006
av sockenråden i Valstads församling i samarbete med Lena Linde,
informator i Svenska kyrkan Tidaholm

Huvudbaner och anvapen inom Skara stift
En heraldisk och genealogisk inventering
Inga von Corswant-Naumburg
Tryck Solveigs Tryckeri Skara 2006
ISBN 91975873-6-2

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

Våra kyrkor ISBN 91-971561-0-8 tryckår 1990. Klarkullens förlag AB Västervik

http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4ster_Amund

Kyrkor i Tidaholms pastorat Förlag: Ingvar Rohr, Varberg IBSN 91-970213-2-6
Bröderna Carlssons Boktryckeri Varberg 1994

https://sv.wikipedia.org/wiki/Suntaks_gamla_kyrka

https://www.svenskakyrkan.se/tidaholm/defaultaspxid661440


Senaste uppdateringen 1 september 2020