Gökhem

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1100-tal
Kommun: Falköping
Stift: Skara
Pastorat: Floby pastorat
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/floby/om-floby-pastorat
Öppettider: Brukar vara öppen på sommaren ”hör med pastoratet” 


Lätt fakta om Gökhems kyrka

Gökhems kyrka är en av de äldsta kyrkorna i Västergötland.
Kyrkan är en absid kyrka som nästan har fått bevara sitt utseende ifrån 1100-talet.

Namnet Gökhem nämns för första gången år 1257.

1700-talet ökade folkmängden i socken och bliv akut behöv av mera platser.
Det byggdes en mansläktare 1724 och en kvinnoläkktare eller en pigläktare 1731.

På kyrkogården ser vi en klockstapel. I klockstapel hittar vi 2 klockor.
Den ovanliga stora storklockan är ifrån 1300-talet.
Lillklockan är gjuten i Skara av Nils Billsten 1751.

Ca 300 meter ifrån Gökhems kyrka hittar vi en kyrkoruin ifrån Överkyrke.
Denna kyrkan användes fram till 1500-talet.

Långhuset östra vägg finns det delar av en inskriftband som finns över hela väggen.
På detta sätt har målaren Mäster Aumnd signerat i Södra Råda gamla kyrka.

De 2 årtalen 1487 Gökhems kyrka och 1494 Södra Råda gamla kyrka är det enda årtal som vi har om Mäster Amund. Natten tills den 12 november 2001
brand Södra Råda gamla kyrka ner till grunden.

Kyrkan har 2 dopfuntar som är gjorda i sandsten.
Den som står i vapenhuset kommer ifrån Överkyrke.

Altaret och predikstolen är ifrån 1700-talet.

När jag började läsa om Gökhems kyrka insåg jag hur
mycket Gökhems kyrka har att erbjuda.
Besök Gökhems kyrka och se allt med egna ögon.


Gökhems kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1892


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/ 

https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4ster_Amund

https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dra_R%C3%A5da_gamla_kyrka

Gökehms kyrka Tryck: Skaraborgs Offset AB, Skövde
Foto: Helena Taubner 2011 Svenska kyrka i Floby

Kyrkor i Skara stift Text Arne Andersson Illustrationer Leiif Holgersson 1994 Skaraborgs läns Allehanda Idé och Layout Leiif Holgersson
Tryckt av Västergötlands tryckeri, Skara 1994
ISBN 91-630-3045-4

https://www.svenskakyrkan.se/floby/vara-kyrkor


Senaste uppdatering 1 november 2020