Lindärva kyrka

Bilder


Faktaruta
Bygg: 1100-talet
Kommun: Lidköping 
Stift: Skara
Pastorat: Sävare församling
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/savare
Öppettider: Nej den har inga öppettider. Hör med pastoratet.


Lätt fakta om Lindärva kyrka

Lindärva kyrka byggdes på 1100-talet. Tornet är byggt i 3 delar som är indragit i muren.
Lillklockan är ifrån 1612. Storklockan är ifrån 1616. Altaret är ifrån 1734.

På 1400-talet kom målningarna till. Det är medeltidens kända konstnär mäster Amund som har målat. Amunds kända målning hittade vi i Södra Råda gamla kyrka. Södra råda gamla kyrka gick förlorad i en anlagd brand 2001. Mäster Amund hade skrivit sitt namne tillsammans med årtalet 1494 i Södra råda gamla kyrka.

Mäster Amund har målat även i Kungslena, Suntaks gamla kyrka och Gökhems kyrkor.
Kungslena och Suntaks gamla ligger i Tidaholms kommun.
Gökhems kyrka ligger i Falköpings kommun

Södra råda gamla kyrka låg i Gullspångs kommun

Klicka på länken här nere för mera fakta om Södra råda gamla kyrka.

Södra Råda gamla kyrka

Klicka på länken här nere för mera fakta om Gökhems kyrka

Gökhem

Klicka på länken här nere för mera fakta om Suntaks gamla kyrka

Klicka på länken här nere för mera fakta om Kungslena kyrka

Kungslena kyrka


Lindärva kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1895.


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

https://www.svenskakyrkan.se/savare/lindarva-kyrka

https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4ster_Amund

https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dra_R%C3%A5da_gamla_kyrka

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lind%C3%A4rva_kyrka


Senaste uppdateringen 1 oktober 2020

 

Suntaks gamla kyrka