Kinne-Vedums kyrka

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1100-talet 
Kommun: Götene
Stift: Skara
Pastorat: Götene
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/gotene
Öppettider: Brukar vara öppen på sommaren ”hör med pastoratet”


Lätt fakta om Kinne-Vedums kyrka.

Kinne-Vedums kyrka är uppförd på 1100-talet. Kinne-Vedums kyrka är en av Sveriges bäst bevarade medeltida kyrkor. Stockarna i långhuset är daterade till 1185-1188.
De nuvarande kryssvalven tillkom på 1400-talet. 1754 fick kyrkan sina målningar.

Dopfunten är ifrån 1100-talet.

Predikstolen är ifrån 1691. Den är gjord av bildhuggaren Nils Bratt.

Altaret är ifrån kyrkans äldsta tid. Altaret står på sin ursprungliga plats.


Besök gärna Kinne-Vedums kyrka unika stenkyrka.
Här hittar ni allt ifrån Liljestenar till målningar.
Kinnekulle är ett fantastiks område. Mycket att se och göra.


Kinne-Vedums kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1873. 


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

https://www.svenskakyrkan.se/gotene/kinne-veduns-kyrka

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kinne-Vedums_kyrka


Senaste uppdateringen 1 maj 2021