Bilder Kinne-Vedums kyrka

Kinne-Vedums


Dopfunten                                                          Altaret

Kyrkorummet                                                    Predikstolen

Målning                                                               Kyrkorummet


Senaste uppdateringen 1 maj 2021