Främmestads kyrka

Bilder


Faktaruta

Invigd: 1775
Kommun: Essunga
Stift: Skara
Pastorat: Essungas pastorat
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/essunga
Öppettider: Nej den har inga öppettider. Hör med pastoratet.


Lätt fakta om Främmestads kyrka

Byggd mellan åren 1775-1785. Byggandsmäster är Adam Pickel.

Den gamla kyrkan var byggd på 1300-talet. Den gamla kyrkan revs år 1775.
Det finns en minnestan på den gamla kyrkogården.
Den gamla kyrka låg vid Främmestads herrgård.

Kyrkan sakande uppvärmning fram till år 1896.

Kyrkan har byggs om och renoverat ofta under åren.

Tornet byggdes 1895.


Jag valde att lyfta fram Främmestads kyrka för det är en kyrka som man nästan aldrig hör talas om. Välkommen till Främmestads kyrka


Främmestads kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1901


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/ 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A4mmestads_kyrka

https://www.svenskakyrkan.se/essunga/frammestads-kyrka


Senaste uppdateringen 1 mars 2021