Bilder Fremmestad

Främmestads kyrka


Altaret                                                                    Dopfunten

Läktaren                                                                Predikstolen


Senaste uppdateringen 1 mars 2019