Bilder Long

Long


Läktaren                                                               Altaret

Dopfunten i koret                                              Dopfunten i vapenhuset


Senaste uppdateringen 15 juli 2020