Longs kyrka

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1897
Kommun: Vara 
Stift: Skara
Pastorat: Vara
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/vara/
Öppettider: Kyrkan har inga öppettider. Hör med pastoratet.


Lätt fakta om Longs kyrka

Dagens kyrka är uppfördes 1897 av F A Wahlstörm.
Den gamla kyrkan var en timmerkyrka som revs 1896.
Kyrkan har 2 dopfuntar. Stendopfunten står i vapenhuset är ifrån 1100-talet.
Den kommer ifrån den gamla kyrkan. I koret ser vi en dopfunt i trä. Denna är ifrån 1898.

Det sägs att Birger Jarl dog här i Long. Om detta är sant ja det får man tro hur man vill.
Birger Jarl dog den 21 oktober 1266.
Han ligger begrav i Varnhems klosterkyrka i Skara kommun.
Klicka här nere för att läsa mera om Varnhems klosterkyrka.
http://christianskyrksida.se/varnhems-klosterkyrka/


Longs kyrka är en av Vara slättens 1800-tals kyrkor. Den är inte känd.
Oftast åker man bara förbi Longs kyrka. Synd att den är sällan öppen.
Njut av en fin och unik kyrka på min hemsida. Om ni inte kan åka dit.


Longs gamla kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1887.


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/ 

Longs kyrka sammanställd 2004. Faksimiltryck AB Vara 

Kyrkor i Skara stift text Arne Andersson Illustration Leiif Holgersson
Tryckt Västerögtlands tryckrei Skara 1994 ISBN 91-630-3045-4

https://www.svenskakyrkan.se/vara/longs-kyrka-och-kyrkogard

https://sv.wikipedia.org/wiki/Longs_kyrka


 Senaste uppdateringen 23 juli 2023