Västerplana kyrka

Bilder


Faktaruta
Bygg: 1100-talet
Kommun: Götene
Stift: Skara
Pastorat: Götene
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/gotene
Öppettider: Burka vara öppen på sommaren. Hör med pastoratet. 


Lätt fakta om Västerplana kyrka

På 1700-talet byggde man om kyrkan med korsarmar.
Om vi går in i kyrkan ser vi det gamla koret rakt fram.
Där ser vi en mäktig stendopfunt. Den skänkt av biskop Bengt den goda på 1100-talet.
Dopfunten är gjord av stenhuggaren Othelric.

Uppgången till tornet är den dörren på väggen utanför kyrkan.
Det fanns en stentrappa dit men den togs bort år 1985. Idag måste man ha en stege.

Om vi vänder oss om och går in i det södra korsarmen ser vi det nya koret.
Altartavlan är gjord av Johan Peter Weser år 1737. Altaret är skänkt av familjen Fehman. Altaret har Golgatan som motiv. Bredvid huvudaltaret finns det ett sidoaltare.
Det är ifrån 1689, gjord av Andreas Sievertsson Bratt . Det var tidigare i det gamla koret.

Predikstolen är skänkt av familjen Fehman och är ifrån 1636.

Taket är väl utsmyckat av vackra takmålningar ifrån 1720 och 1730 talet.
De är målade av konstnärerna Olof Collander och Johan Liedholm .
Målningarna föreställer allt ifrån Jesus liv, de 4 årstiderna och 4 elementen.
Det går inte att berätta hur vackra målningarna är utan det måste man uppleva själv.

I norra korsarmen ser vi en Maria figur som är ifrån 1200-talet.
Den har bevarar del av sin ursprungliga färg. Här hittar vi en dopfunt .
Den dopfunten kommer troligt ifrån Martorp.
Martorp ligger mellan Västerplana och Husaby.
Dopfunten hittades vid en gavel på en ladugård.
Den låg i en grop på 1,5 meter djup.

Dopfunten bliv förflyttade till en trädgård där användes den som blomkruka.
År 1975 kom den till Västerplana kyrka.

På 1820 talet övergavs kyrkan. Över 100 år var kyrkan tom.
Kungen gick ut med en order på att kyrkan skulle rivas.
Församlings borna väcktes upp och insåg vilken underbar kyrka som de har.
Dom stoppade rivningen. Det var bara sakristian som rivs.
Under denna tiden hade kyrkan lite annorlunda besökare i from av fåglar.
Fåglarna flög in och ut igenom de trasiga fönsterna. En björk växte sig fram i långhuset.

Den 7 december 1924 återinvigdes kyrkan av biskop Hjälmar Danell.


Besök Västerplana kyrka se och upplev detta med egna ögon.
Jag kan tipsa om en heldag för att uppleva Kinnekulles natur.
Här finns mycket mera att uppleva.


Västerplana kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1886

 


Källa

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret
http://www.raa.se/

Västerplana kyrka utgiven av Kinnekulles församling 2004. ISBN 91-970136-4-1

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson text Robin Gullbrandsson

https://www.svenskakyrkan.se/gotene/vasterplana-kyrka

https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4sterplana_kyrka


Senaste uppdateringen 10 juli 2022