Bilder Västerplana

 

 Västerplana


Altaret                                                                   Predikstolen

Dopfunten                                                          Kyrkorummet

Målning                                                             Målning


Senaste uppdateringen 17 juli 2021