Värings kyrka

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1813
Kommun: Skövde 
Stift: Skara
Pastorat: Norra Billings pastorat
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/norrabilling
ÖppettiderNej den har inga öppettider. Hör med pastoratet.


Lätt fakta om Värings kyrka 

År 1811-1813 byggdes Värings kyrka. Det har funnits en kyrka här tidigare.
Dopfunten är kvar sen den gamla kyrkan.
Altartavlan är utförd av Harry W Svensson 1980.
Altartavlan invigdes 18 oktober 1981 av biskopen Helge Brattgård.
Helge Brattgård var biskop i Skara 1969 – 1985. Han hade hand om riddargudstjänsten i
Hova kyrka i många år. När det var Hova riddarvecka.

Klicka här för att läsa om Hova kyrka
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaFoto.raa?byggnadId=21400000443500&page=foto 

I början på 1900 talet ville församlingen gjuta om de gamla kyrkklockorna
som är ifrån 1300-talet och 1759.
Riksantikvarieämbetet såg till att såldes till Skansen och Segelora kyrka.

Klicka här för att läsa om Segelora kyrka.
http://www.skansen.se/sv/artikel/seglora-kyrka 


Värings kyrka är byggd tidigt 1800-tal här kan man få en känsla över att allt ska vara stort och mäktigt. Värings kyrka är en sådan kyrka som man nog bara åker förbi.
Men passa på att göra ett stopp här och se Värings kyrka själv.


Värings kyrka 1892 ritad av Ernst Wennerblad


Källa 

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret
http://www.raa.se/

Ett litet häfte om Värings kyrka

https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rings_kyrka

https://www.svenskakyrkan.se/norrabilling/varings-kyrka


Senaste uppdateringen 28 juni 2021