Bilder Värings kyrka

Värings kyrka


 Altaret                                                                    Läktaren


Dopfunten                                                          Predikstolen


Senaste uppdateringen 28 juni 2021