Undenäs kyrka

Bilder


Faktaruta

Invigd: 1894
Kommun: Karlsborgs 
Stift: Skara
Pastorat: Karlsborgs
Pastoratets hemsida: 
https://www.svenskakyrkan.se/karlsborg
Öppettider: Brukar vara öppen på sommaren ”hör med pastoratet”


Lätt fakta om Undenäs kyrka

Undenäs kyrka är Skaras stift största kyrka på landet.
Undenäs gamla kyrka var en träkyrka som bliv förstörd i en anlagd brand 1890.

Dagens kyrka är en stor tegelkyrka.

När den byggdes för 1100 personer.
Idag har man ändrat kyrkorummet till att kyrkan tar emot 600 personer.

Forsviks kyrka är byggd 1934.
När man byggde Forsviks kyrka hade man Undenäs gamla kyrka som förebild.
Tornspiran på Forsviks kyrka är bevarad ifrån Undenäs gamla kyrka.

Klicka på länken här nere för att läsa mera om Forsviks kyrka.
https://bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?byggnadId=21400000443509&page=historik&visaHistorik=true


Jag valde Undenäs kyrka för den är annorlunda för sin stora storlek.
Jag förstår varför den kallas för Tivedens domkyrka
Gillar man stora och unika kyrkor så besök gärna Undenäs kyrka.


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

https://www.svenskakyrkan.se/karlsborg/undenas-kyrka

https://sv.wikipedia.org/wiki/Unden%C3%A4s_kyrka

https://sv.wikipedia.org/wiki/Forsviks_kyrka


Senaste uppdateringen 1 februari 2023