Bilder Undenäs

Undenäs kyrka


Altaret                                                                Dopfunten

Kyrkorummet                                                 Läktaren


Senaste uppdateringen 1 februari 2023