Skånings-Åsaka kyrka

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1873
Kommun: Skara
Stift: Skara
Pastorat: Skara
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/skara
Öppettider: Kyrkan har inga öppettider. Hör med pastoratet. 


Lätt fakta om Skånings-Åsaka kyrka 

Det har funnits en tidigare kyrka här. Den låg öster om den nya kyrkan.
Slutet av 1800-talet var den gamla kyrkan dålig man började prata om en rivning. Församlingsborna hade blivit flera. År 1871 revs den gamla kyrkan.
Vid rivningen hittades under korgolvet en gravkammaren med flera ekkistor.

Arkitekten Albert Törnqvist har gjort ritningen till den nya kyrkan.
Albert försökte få församlingen att använda den gamla altaret istället för ett enkelt kors. Detta genomfördes aldrig.  Albert Törnqvist har ritat flera kyrkor.

Han har ritat Österplana och Karlstads domkyrka.

Österplana kyrka ligger i Götene kommun.

Karlstads domkyrka ligger i Karlstads kommun.

Klicka på länken här nere för att läsa om Österplana kyrka.

Österplana

Klicka på länken här nere för att läsa om Karlstads domkyrka.
https://www.svenskakyrkan.se/karlstadspastorat/om-domkyrkan

Om man går upp i kyrkans torn finns det 2 klockor. Storklockan vet jag inget år på. Lillklockan är en Nils Billsten klocka som är från år 1761.

På långhuset ser vi en altaruppsats ifrån 1700-talet som kommer ifrån den gamla kyrkan.Skånings-Åsaka kyrka ligger 8 kilometer ifrån Skara. Den syns på lång väg.
Jag är döpt i denna kyrka. Besök gärna Skånings-Åsaka kyrka.


 Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/ 

Skånings-Åsaka Av Ingrid Schwanborg Rydins Tryckeri AB Nossebro 1994
ISBN 91-86258-16-8

https://www.svenskakyrkan.se/skara/skanings-asaka-kyrka


Senaste uppdateringen 29 Juli 2020