Österplana

Bilder


Faktaruta
Bygg: 1877
Kommun: Götene
Stift: Skara
Pastorat: Götene
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/gotene
Öppettider: Har inga öppettider. Kontakta församlingen.


Lätt fakta om Österplana kyrka.

Österplana kyrka invidges 1877.
Den nya kyrkan skulle bli en gemensam kyrka för Österplana och Kestad.
Därför byggdes den nya kyrkan inte på kyrkogården. Den byggdes lite närmare Kestad.
Kyrkan är väl synlig på Österplana hed. Österplana gamla kyrka revs år 1877.
Kestad kyrka ligger i Götene kommun.
Klicka på länken här nere för att läsa om Kestad kyrka.
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaFoto.raa?byggnadId=21400000443396&page=foto

När man rev den gamla kyrkan tog man beslut att predikstol, altartavlan,
en av 2 dopfuntarna, och alla begravningsvapen inte passade in i den nya kyrkan stil.
Detta finns idag i Hönsäters kapell. Hönsäters kapell invigdes 7 juli 1913.
Hönsäters kapell ligger i Götene kommun.
Klicka på länken här nere för att läsa om Hönsäters kapell
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaFoto.raa?byggnadId=21400000443395&page=foto

Harald Stake var född 20 juni 1598. Han dog den 28 september 1677.
Han renoverade Österplana gamla kyrka. Han byggde släktens Stakes gravkor.
Detta låg i den södra korsarmen.
När man rev Österplana gamla kyrka rev man bara väggarna till gravkoret.
Kistorna täcktes över med jord.
Detta bliv den stora kullen som man ser på kyrkogården idag.

I tornet ser vi 2 klockor.
De klockorna har Harald Stake gett till Österplana gamla kyrka 1671 och 1677.
Det berättas att Haralds fru Carin Bielke ska ha kastat ner en silversked vid gjutningen. Sivert ska synas som en ljusstrimma.

 


Jag valde Österplana kyrka för den inte är ofta öppen.
Besök gärna Österplana kyrka och ta en promenad på Österplana hed.


Österplana kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1886

 


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

Ett kort haft om Österplana kyrka. Svnska kyrkan Forshems pastoarat.
Källa: Artur Andersson. Foto: Helena Schön

Götene pastorat Österplana kyrka
https://www.svenskakyrkan.se/gotene/osterplana-kyrka

Forna kyrkor ISBN 91-7260-6134 Skaraborgs läns tryckeri AB Skara 1981.


Senaste uppdateringen 4 Juli 2021