Hemsjö kyrka

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1862
Kommun: Alingsås 
Stift: Skara
Församling: Alingsås
Församlingens hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/alingsas
Öppettider: Har inga öppettider. Kontakta församlingen.


Lätt fakta om Hemsjö kyrka

Hemsjö gamla kyrka bliv i början av 1800-talet för liten.
Församlingen valde att bygga en ny och stor kyrka.

Den nya kyrkan invigdes 3 oktober 1862.

Hemsjö gamla kyrka var en liten träkyrka ifrån 1700-talet.
Den gamla kyrkogården finns idag bevarad som en kyrkoruin.
Men det är nästan bara kyrkogården som man ser idag.
Den ligger cirka 900 meter ifrån dagens kyrka.

Dagens kyrka är ritad av Fredrik Wilhelm Scholander.
Fredrik har även ritat Grädhems kyrka som ligger i Trollhettans kommun.

Mera fakta om Gärdhems kyrka klicka på länken
https://bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?byggnadId=21400000443678&page=historik&visaHistorik=true


Det finns många kyrkor i vårat land som är byggda på
1800-talets mitt till början av 1900-talet.

Men även de här kyrkorna har sin historia som gör kyrkan så unik.
Besök Hemsjö kyrka! Glöm inte att besöka ödekyrkogården.


Hemsjö kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1894


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

https://www.svenskakyrkan.se/alingsas/hemsjo

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hemsj%C3%B6_kyrka

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fredrik_Wilhelm_Scholander


Senaste uppdateringen 1 februari 2022