Bilder Hemsjö

 

Hemsjö kyrka


Altaret                                                                  Läktaren

Dopfunten                                                           Den gamla dopfunten

Predikstolen                                                     Den gamla kyrkoplatsen


Senaste uppdateringen 1 februari 2022