Synnerby kyrka

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1908
Kommun: Skara
Stift: Skara
Pastorat: Skara
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/skara
Öppettider: Nej kyrkan har inga öppettider. Kyrkan är stängd.


Lätt fakta om Synnerby kyrka

Synnerby kyrka invigdes 8 mars 1908.
1843 var kyrkorna Synnerby, Skallmeja och Västra Gerums kyrkor små mörka och dåligt renoverade. Man hade planer på att bygga en stor och gemensam kyrka.
Västra Gerums församlingsbor drog sig ur förslaget på en gemensam kyrka och renoverade sin unika medeltida kyrka.

Klicka här för att läsa om Västra Gerums kyrka.
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?byggnadId=21400000443471&page=historik

Klicka här för att läsa om Skallmeja kyrka.
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?byggnadId=21400000443462&page=historik

Skallmeja församlingsbor tog nu eget beslut att bygga en ny kyrka som invigdes 1868. Synnerby gamla kyrka fick vara kvar och bliv mer och mera förfallen.
Skara stift tog beslut att Synnerby gamla kyrka bliv den sista kyrka som ska rivas.
År 1908 var glädje bland församlingsborna när de kunde inviga Synnerby nya kyrka.
I tornet hittar vid 3 klockor. Storklockan är ifrån 1727. Mellanklockan är ifrån 1622. Lillklockan är ifrån sen medeltid.

Synnerby kyrka har svårt med fukt och mögelskador som kommer underifrån.
Vad som händer med kyrkan i framtiden är osäkert.
Det kan bli att Synnerby kyrka ska sluta att användas som en kyrka.
1 november 2017 stäng.

Jag valde att ta med Synnerby kyrka för att bevara kyrkan.
Det är viktigt att få veta historian som Synnerby kyrka har att bjuda på.
Ta gärna vägarna förbi Synnerby kyrka även om ni inte kan komma in.


Synnerby gamla kyrka ritad av Ernst Wennerblad Synnerby gamla kyrka 1893


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

https://www.svenskakyrkan.se/skara/synnerby-kyrka

https://sv.wikipedia.org/wiki/Synnerby_kyrka


Senaste uppdateringen 1 december 2020