Skörstorps rundkyrka

 

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1100-talet 
Kommun: Falköping
Stift: Skara
Pastorat: Falköping
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/falkoping
Öppettider: Brukar vara öppen på sommaren ”hör med pastoratet”


Lätt fakta om Skörstorps rundkyrka 

Kyrkan är ifrån 1100-talet.

Sakristian byggdes till ett gravkor åt Spens på Orreholm. År 1703 var gravkoret förfallet. Församlingsborna klagade på detta.
Församlingsborna ville att man skulle fylla igen gravkoret men behålla ben resterna.
År 1810 kom Prosten Melin han murade igen gravkortet. Idag används det till sakristia.

Tidigare fanns det både Dimbo gamla kyrka och Agnestads kyrka som rundkyrka.
Men de är rivna idag.

Dopfunten är ifrån 1200-talet.
Predikstolen är ifrån 1709. Altartavlan är ifrån 1748.

På kyrkogården ser vi en klockstapel med 2 klockor. Storklockan är ifrån 1526.
Lillklockan är ifrån 1930.

I Sverige finns det 8 rundkyrkor kvar. Skörstorp är Skara stifts enda bevarade rundkyrka.


Ta en tur till Skörstorps rundkyrka. Jag kan inte få med allt på denna hemsidan.


Skörstorp rundkyrka ritad av Ernst Wennerblad 1894


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%B6rstorps_kyrka

https://www.svenskakyrkan.se/falkoping/skkorstorpskyrka

Åslebygdens församings fyra kyrkor

Skörstorps kyrka av Faktakontroll: Barbro Westrin
Textbearbetning: Conny Johansson Foto: Conny Johansson

http://wadbring.com/historia/undersidor/skorstorp.htm

https://sv.wikipedia.org/wiki/Rundkyrka


Senaste uppdateringen 1 januari 2021