Sävare kyrka

Bilder


Faktaruta
Bygg: 1883
Kommun: Lidköping 
Stift: Skara
Pastorat: Sävare församling
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/savare
Öppettider: Öppet året runt. Hör med pastoratet.


Lätt fakta om Sävares kyrka. 

Sävares kyrka byggdes år 1883.
Det har varit en äldre kyrka på kyrkogården.

Sävares kyrka är en av 12 centralkyrkor av Emil Viktor Langlet.

Emil Viktors Langlets tanken med en centralkyrka var att församlingen skulle komma närmare prästen.

Kyrkan har 4 kyrkklockor.
2 klockor sitter i tornet
2 klockor sitter i klockstapeln. Klockstapeln är en stiglucka till kyrkgården.

Kyrkan är en sexkantig kyrka.

Dopfunten är en kopia av en äldre dopfunt som kommer ifrån Svävares gamla kyrka.
Den riktiga dopfunten finns i delar på Västergötlands museum i Skara.
Den är gjord av Oltheric.


Jag valde Sävares kyrka för den är annorlunda med sin sexkantiga form.


Sävares gamla kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1875


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

https://www.svenskakyrkan.se/savare/savare-kyrka

https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4vare_kyrka

https://sv.wikipedia.org/wiki/Emil_Viktor_Langlet

https://vastergotlandsmuseum.se/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Othelric


Senaste uppdateringen 1 februari 2024