Önums kyrka

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1864
Kommun: Vara 
Stift: Skara
Pastorat: Vara
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/vara/
Öppettider: Kyrkan har inga öppettider. Hör med pastoratet.


Lätt fakta om Önums kyrka.  

Önums kyrka var klar år 1864.
Den skulle bli en gemensam kyrka för Önum och Vara och fick namnet Varnums kyrka. Varas nya kyrka invigdes 14 december 1902.
Nu fick Önums kyrka tillbaka sitt namn.

Johan Fredrik Åbom har ritat denna kyrkas ritningar.


Önums kyrka är kanske en av de vanligaste kyrkor som finns.
Den är stor och här finns det inga unika målningar att se.
Önums kyrka har sin unika historia.
Stanna gärna här vid Önums kyrka.


Önums kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1887.
Men då hade Önums kyrka namnet Varnums för en gemensam kyrka till Vara.


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96nums_kyrka

https://www.svenskakyrkan.se/vara/onums-kyrka-och-kyrkogard

https://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Fredrik_%C3%85bom


Senaste uppdateringen 1 april 2021