Laske-Vedum

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1200-talet
Kommun: Vara 
Stift: Skara
Pastorat: Vara
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/vara/
Öppettider: Kyrkan har inga öppettider. Hör med pastoratet.


Lätt fakta om Laske-Vedums kyrka

Laske-Vedums första kyrka var en stavkyrka. På 1100-talet revs denna kyrkan.
Dagens kyrka började byggas.
På kyrkogården ser vi en klockstapeln med 2 klockor i.
På kyrkogården ser vi Hjerta-Lindeköfska gravkortet. Gravkoret är ifrån 1644.
I kyrkan ser vi målningar ifrån 1791. Målningarna är gjorda av Nils Åvall.
Kyrkan fick sitt utseende 1776.
Altaret är ifrån 1600-talet.


Laske-Vedums kyrka ligger centralt i Vedums på Varaslätten.
Laske-Vedums kyrka är en liten och mysig kyrka.


Laske-Vedums kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1888


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

 Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

https://www.svenskakyrkan.se/vara/vedums-kyrka-och-kyrkogard

https://sv.wikipedia.org/wiki/Laske-Vedums_kyrka


Senaste uppdateringen 1 februari 2021