Lagmansereds kyrka

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1935 
Kommun: Trollhättan
Stift: Skara
Församling: Bjärke Församling
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling
Öppettider: Nej den har inga öppettider. Hör med pastoratet.


Lätt fakta om Lagmansereds kyrka.

Den gamla kyrkan brann ner 1929 under en gudstjänst.
Den nya kyrkan byggdes 1936 av arkitekten Axel Forssén.
Den gamla kyrkan finns kvar som en sevärd kyrkoruin.
Den nya kyrkan har inte ändrat sig sen invigningen.
Dopfunten kommer ifrån den gamla kyrkan.


Jag valde Lagmansreds kyrka för den är inte känd. Jag tycker det är viktigt att lyfta fram kyrkor som man inte vet mycket om.


Lagmansereds gamla kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1897.


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/ 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lagmansereds_kyrka

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lagmansereds_kyrkoruin

https://www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling/lagmansereds-kyrka


Senaste uppdateringen 1 mars 2020