Karleby kyrka

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1839
Kommun: Falköping
Stift: Skara
Pastorat: Falköping
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/falkoping
Öppettider: Brukar vara öppen på sommaren ”hör med pastoratet” 


Lätt fakta om Karleby kyrka 

Kyrkan är uppförd år 1839. På kyrkogården har det funnits en tidigare kyrka
som var bygg på cirka 1100-talet.

2013 gick kyrkan igenom en stor renovering. Under läktaren byggdes en församlingssal. Församlingssalen kan användas som en utökning av kyrkan vägen är öppningsbar.

Är man mindre personer kan man ha församlingssalen till ett eget rum.
Det är en smart idé för att använda kyrkan till mer än gudstjänster.

Lovene kyrkoruin bliv övergiven redan på 1500-talet.
Från Karlebys kyrka till Lovene kyrkoruin är det cirka 2 kilometer.

Orgeln är ifrån 1877. Den är den enda bevarade av Anders Petter Kullbom.
Orgeln är nästan original.

Mer fakta om Anders Petter Kullbom klicka på länken här nere. https://sv.wikipedia.org/wiki/Anders_Peter_Kullbom

Över predikstolen ser vi kyrkans triumfkrucifix.
Det är ifrån 1200-talet och kommer ifrån den gamla kyrkan.

Kyrkans byggnadsmästare är Erik Persson ifrån Segelora.

Vi tar nu en vandring upp i tornet hittar vi 3 klockor. 2 av klockorna är ifrån medeltiden.


Karleby kyrka är en ljus och fin kyrka.
Passa på att göra ett besök här och uppleva kyrkan med egna ögon.


Karleby kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1894


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

Välkommen till Karleby en litet häfte om kyrkan.
Falköpings pastorat Svenska kyrkan Falköping

Bengans historiasidor om Lovenen
http://wadbring.com/historia/undersidor/karleby.htm

https://www.svenskakyrkan.se/falkoping/karleby-kyrka


 Senaste uppdateringen 1 mars 2021