Horla kyrka

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1100-talet eller på 1200-talet
Kommun:  Vårgårda
Stift: Skara
Församling: Vårgårda
Församlingens hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/vargarda
Öppettider: Har inga öppettider. Kontakta församlingen.


Lätt fakta om Horla kyrka.

Horla kyrka byggdes på 1100-talet eller på 1200-talet.

Kyrkan har kvar sin unika triumfbåge till kortet.

År 1684 var kyrkan i lågor. Att gick förlorad i denna branden. Det bliv bara murarna kvar.

Predikstolen är ifrån 1690.

Altartavlan är ifrån 1715.


Horla kyrka är en liten och mysig kyrka.
Ta gärna ett stopp här.


Horla kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1893


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

https://www.svenskakyrkan.se/vargarda/horlakyrka

https://sv.wikipedia.org/wiki/Horla_kyrka


Senaste uppdateringen 1 november 2022