Gösslunda kyrka

Bilder


Faktaruta
Bygg: 1100-talet
Kommun: Lidköping 
Stift: Skara
Pastorat: Sunnersbergs pastorat
Pastoratets hemsida: http://www.sunnersberg.se/
Öppettider: Nej den har inga öppettider. Hör med pastoratet.


Kyrkan byggdes på 1100-talet.
På 1700-talet var kyrkan dålig och skulle rivas. Det bliv ingen rivning av kyrkan.
Kyrkan är byggd i sandsten.
Det finns 2 runstenar.

År 1907 var det prat igen om att riva kyrkan. Det bliv en stor renovering år 1913.
Dopfunten har en engelsk förebild. Dopfunten är ifrån 1100-talet.

Vapenskölden är för Lennart Roos af Hjälmsäter.
Denna vapenskölden har varit i Huggenäs kyrka.
Huggenäs kyrka ligger i Säffle kommun och i Karlstads stift.
Klicka på länken här nere för att läsa om Huggenäs kyrka.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Huggen%C3%A4s_kyrka


Gösslunda kyrka ligger på Kålland.
Ta gärna ett stopp här om ni ska till Läckö slott.


Gösslunda kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1888.


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
Foto Sture Björnson text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

Huvudbaner och anvapen inom Skara stift. Inga von Corswant – Naumburg 2006
Ingår i Skara sitftshistoriska sällskaps skriftserie: 28
Tryck: Solveigs Tryckeri, Skara 2006
ISBN: 91-975873-6-2

https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6sslunda_kyrka

https://www.svenskakyrkan.se/sunnersberg/gosslunda-kyrka


Senaste uppdateringen 1 september 2020