Fullestads kyrka

Bilder


Faktaruta

Bygg:1300-talet
Kommun:  Vårgårda
Stift: Skara
Församling: Vårgårda
Församlingens hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/vargarda
Öppettider: Har inga öppettider. Kontakta församlingen.


Lätt fakta om Fullestads kyrka.

Kyrkan har renoverat flera gånger.
År 1692 var kyrkan i ljusa lågor.

Församlingsborna var fattiga man hade inte råd att betala kyrkskatten som var 4 öre.
Fick församlingsborna jobba på återbyggnaden av Fullestads kyrka efter branden 1692. 1693 var man igång att bygga upp kyrkan igen.

Under 1800 – talet bliv kyrkan mycket förfallen.
Församlingen beslutade att bygga en ny kyrka och riva den gamla.
Det byggdes en ny och stor kyrka i Lena.
Lena kyrka skulle bli en gemensam kyrka till Bergstena och Fullestad.

Klicka på länken här nere för att läsa om Lena kyrka.
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaFoto.raa?byggnadId=21400000443694&page=foto

Klockstapeln är ifrån 1699. 1771 hade församlingen fått ihop pengar till en klocka.
Denna klockan bliv gjuten i Skara.

När Lenas nya kyrka byggdes flyttade man Fullestads klocka dit.
Kyrkogården användes som begravningsplats. Församlingen var i behov av en ny klocka. Kapten Johan Jacob Bauer ägaren till Lagmansholm gav en ny klocka.
Denna klockan är gjuten i Jönköping 1841.

Klicka på denna länken så kan man lyssna om Fullestads kyrka.
http://www.kyrkoguiderskarastift.se/skarastift_417.html

Jag valde Fullestads kyrka för jag bliv överraskad. Det är en kyrka som jag inte visste om. Den är en liten skönhet i sin enkelhet.


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

Fullestad från medeltid till nutid. Broschren har sammanställts av medlemmar i Fullestads bygdegårdsförening och kyrkorådet i Lena församling i sammarebete med
Studieförbundet Vuxenskolan 2013

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkrundansjuharad/fullestads-kyrka

https://www.svenskakyrkan.se/vargarda/fullestadkyrka


Senaste uppdateringen 1 december 2019