Flistads kyrka

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1100-tal
Kommun: Skövde 
Stift: Skara
Pastorat: Norra Billings pastorat
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/norrabilling
ÖppettiderNej den har inga öppettider. Hör med pastoratet.


Lätt fakta om Flistads kyrka.

Flistads kyrka uppfördes på 1100-talet. På kyrkogården ser vi Kung Ranes hög.
År 1706 slog blixten ner i kyrkan och elden tog fart.
Kyrkan byggdes upp igen och fick sitt nuvarande
utseende med torn istället för klockstapeln.

Kyrkan fick sina unika målningar 1747.

Besök gärna Flistads kyrka. Med sina unika målningar.
Man kan ju inte missa Kung Ranes hög.


Flistads kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1897


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/ 

https://www.svenskakyrkan.se/norrabilling/flistads-kyrka

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kung_Ranes_h%C3%B6g


Senaste uppdateringen 31 Juli 2021