Finnekumla kyrka

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1100-talet
Kommun: Ulricehamns
Stift: Skara
Pastorat:Ulricehamns
Församlingens hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/ulricehamn
Öppettider: Har inga öppettider. Kontakta församlingen.


Lätt fakta om Finnekumla kyrka

I kyrkan hittar vi en unik dopfunt i sten. Denna dopfunten har runor.
1835 byggdes dagens trätorn. Klockan satt tidigare i en klockstapel.
Klockstapeln var dålig att bara soldaten Johan Hult fick sköta ringningen.

1876 flyttade man dopfunten till Göteborgs museum.
1953 kom dopfunten tillbaka till Finnekumla kyrka.

 


Källa

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

https://www.svenskakyrkan.se/ulricehamn/finnekumla-kyrka

https://sv.wikipedia.org/wiki/Finnekumla_kyrka

Finnekumla kyrka Svenska kyrkan Ulerishemns pastorat.
Av Göran Fahlström och Birgit Andersson


Senaste uppdateringen 1 september 2020