Bottnaryd

Bilder


Faktaruta
Bygg: 1667
Kommun: Jönköping
Stift: Skara
Församling: Norra Mo församling
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/norramo
Öppettider: Öppet på sommaren


Lätt fakta om Bottnaryds kyrka

På 1600-talet revs den gamla kyrka. På kyrkogården ser vi en klockstapel.
Klockstapeln byggdes år 1689. Kyrkan är byggd i timmer.

I kyrkan ser vi Riddingsta släktgraven som är ett museum idag.

Dopfunten är ifrån 1200-talet. Kommer ifrån den gamla kyrkan.
Det finns en krypta under koret. I kyrptan vilar Johan Prihtz.

Kyrkan har unika målingar. Anders Falck ifrån Ulricehamn har målat kyrkan på 1690-talet. Jag tror inte att han var ensam.

 

Här i Bottnaryds kyrka kan man sitta länge och kolla på alla målningar.
Ha god tid när man besöker Bottnaryds kyrka.


Bottnaryds kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1895.


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/ 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Printz

https://www.svenskakyrkan.se/norramo/bottnaryds-kyrka-1667

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bottnaryds_kyrka


Senaste uppdateringen 22 augusti 2020