Björsäters kyrka

bjorsater kyrkorummet

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1754 
Kommun: Mariestad
Stift: Skara
Pastorat: Lungås-Ullervads
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/lugnas-ullervad
Öppettider: Brukar vara öppen på sommaren ”hör med pastoratet”


Lätt fakta om Björsäters kyrka

År 1921 brann kyrkans yttertak och torn. Branden startade efter ett åsknedslag.

Av vrämen ifrån lågorna smälte kyrkklockorna ner.
Ifrån 1600-talet kommer altaret, predikstolen och dopfunten i trä.

Kyrkan är ritad av Carl Fredirk Adelcrantz. Kyrkan är ifrån 1754.

År 1922 köpte man in nya kyrkklockor.

Det har funnits en tidigare kyrka på platsen.

bjorsater-2

Björsäters kyrka är en stor och fin kyrka. Kyrkan är bygg i natursten.
Jag tycker att det är värt ett stopp vid Björsäters kyrka.


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

En kort beskrivning av Björsäters kyrka

https://www.svenskakyrkan.se/lugnas-ullervad/bjorsaters-kyrka


Senaste uppdateringen 15 maj 2019