Bilder Suntaks gamla kyrka

 Suntaks gamla kyrka


  Altaret                                                                    Läktaren

Målning                                                               Målning

Predikstolen                                                     Suntaksstolen


Senaste uppdateringen 27 juni 2021