Bilder Skalunda

Skalunda


Altaret                                                                 Dopfunten

Läktaren                                                              Predikstolen

Ingången                                                              Klockstapeln


Senaste uppdateringen 23 Juli 2020