Bilder Låstad

Låstads kyrka


Dopfunten                                                         Altaret

Läktaren                                                               Predikstolen

Målning                                                               Målning


Senaste uppdateringen 1 mars 2021