Bilder Kyrkås kyrka

Kyrkås kyrka


Altaret                                                                Dopfunten

Läktaren                                                            Predikstolen


Senaste uppdateringen 1 december 2023