Bilder Habo

 Habo


Dopfunten                                                          Altaret

Läktaren                                                              Läktaren

Målning                                                                Målning

Målning                                                                Målning

Predikstolen                                               Klockstapeln


Senaste uppdateringen 5 juni 2020