Bilder Forshem

Forshem


Altaret                                                                  Dopfunten

Kyrkorummet                                                    Läktaren

Målning                                                                 Vapensköldar

Klockorna                                                           Klockorna


Senaste uppdateringen 24 Juli 2021