Bilder Daretorp

Daretorp


Altaret                                                                  Dopängel

Predikstolen                                                          Läktaren


Senaste uppdateringen 1 november 2020