Bilder Dalums

DalumsDopfunten                                                  Dörren till sakristian

Altaret                                                                       Läktaren

Målning                                                                  Målning 

Klockstapeln                                                        Runstenar


Senaste uppdateringen 17 juli 2021