Älgarås kyrka

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1400-talet
Kommun: Töreboda 
Stift: Skara
Pastorat: Töreboda
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/toreboda
Öppettider: Brukar vara öppen på sommaren ”hör med pastoratet” 


Lätt fakta om Älgarås kyrka

Det har funnits en tidigare kyrka här. Den förra kyrkan var en träkyrka och en stavkyrka.

Dagens kyrka är en rödmålad timmerkyrka.  Den äldsta delen är långhuset.
Som är daterad till 1460-talet. Älgarås kyrka är en av de äldsta träkyrkorna i landet.

1800-tales senare del var kyrkan rivningshotad. Denna rivningen genomfördes aldrig.
År 1886 började man att renovera kyrkan.

Socken Älgarås nämns för första gången 1389, då stavades det så här Elgaharas.

Andreas Broddesson har målat kyrkans innertak
med 3 stora målningar med motiv ur bibeln. Målningen över altaret ser vi uppståndelsen.
Målningen i mitten ser vi himmelsfärden. Målningen över läktaren ser vi Yttersta domen.
Målningarna är utförda år 1750 – 1752.

Den 14 november 1205 skedde ett slag vid Älgarås.
Länken här nere kan ni läsa mera om detta slag.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_%C3%84lgar%C3%A5s

Kyrkan har en hel del äldre föremål. Dopfunten är gjord i täljsten och är ifrån 1200-talet.

Mariaskåpet med Maria och barnet är i sitt ursprungliga skåp. Det är ifrån 1200-talet.

Men även triumfkrucifixet är ifrån 1200-talet.


Älgarås är en helt underbar träkyrka. Åk hit och njut av en sevärd kyrka.


Älgarås kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1895.


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/ 

Älgarås kyrka av Erland Lagerlöf  Älgarås tryckeri AB Älgarås 2005

https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_%C3%84lgar%C3%A5s


Senaste uppdateringen 1 april 2021