Vinköls kyrka

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1872
Kommun: Skara
Stift: Skara
Pastorat: Skara
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/skara
Öppettider: Kyrkan har inga öppettider. Hör med pastoratet. 


Lätt fakta om Vinköls kyrka

Vinköls kyrka är byggd 1872. Den är byggd i engelsk katedralstil.

Vinköls gamla kyrka låg 600 meter ifrån nya kyrka.

Idag är Vinköls bygdegård bygg på den gamla kyrkoplatsen.

Dopfunten kommer ifrån den gamla kyrka. Den är ifrån medeltiden.


Vinköls kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1893


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vink%C3%B6ls_kyrka

https://www.svenskakyrkan.se/skara/vinkols-kyrka


Senaste uppdateringen 1 april 2022